تاریخ عرضه عنوان Dragon Quest 11 برای PS4 و PC اعلام شد

 تاریخ عرضه عنوان Dragon Quest 11 برای PS4 و PC اعلام شد

Square Enix تاریخ عرضه عنوان Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age را اعلام کرد.